Dzieci uczą się życia od nas

Dziecko krytykowane – uczy się potępiać.
Dziecko żyjące w nieprzyjaźni – uczy się agresji.
Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.
Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy.
Dziecko żyjące w tolerancji – nabiera cierpliwości.
Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.
Dziecko rozumiane – uczy się oceniać.
Dziecko traktowane uczciwie – uczy się sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w bezpieczeństwie – uczy się ufać.
Dziecko przyjmowane takim jakie jest – uczy się akceptować.
Dziecko traktowane sprawiedliwie – uczy się prawdy.
Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się szukać w świecie miłości

Dhoroty Law Nolte