Sprawdzian wiadomości na temat poziomu wody

Cel. Ustalenie orientacji studentów w zakresie poziomu wody w butelce przedstawionej na ilustracji.

Zadanie „poziom wody” jest klasycznym testem Piageta.

Metoda. Sprawdzian wiadomości.

Przedstawiono Zadanie polegało na narysowaniu (zadanie było krótkotrwałe).

Sprawdzian został przeprowadzony w zamiast sprawdzenia listy obecności.

Osoby badane. N=109

 • 2015 rok – 41 studentów kierunku wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną.
 • 2015 rok – 17 studentów studiów uzupełniających tego samego kierunku.
 • 2016 rok – 51 studentów kierunku wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich

Wyniki

Zadanie 1.. Zakręcona butelka została napełniona wodą do połowy, a następnie obrócona (jak na rysunku). Zaznacz poziom wody w butelce.

Dodam, że ilustracja została zaczerpnięta z artykułu: Foltz, Pul Ashby, „Adult performance on Piaget’s water level task and its relation of spatial orientation and visualization” (1978). Master’s Theses. Paper 413.

Rezultat:

 • 35 osób podało odpowiedź najbliższą prawdy (narysowało linię nie odbiegającą bardziej niż 5 stopni)
 • 73 osoby wskazały, że kąt wskazujący poziom wody będzie inny niż poziomy (więcej niż 5 stopni), z czego:
  • 35 osób stwierdziło, że kąt będzie wynosił między 5-9 stopni
  • 17 osób wskazało, że kąt będzie wynosił 10-19 stopni
  • 10 osób – kąt 20-45 stopni
  • 2 osoby – kąt powyżej 45 stopni

Przykładowe błędne odpowiedzi:

Zaobserwowano, że niektórzy studenci (9), który wyznaczali linię o koncie 30 stopni rysowali ją równolegle do dna przechylonej szklanki tak jakby woda nie obróciła się wewnątrz szklanki mimo przechylenia. Osoby te zasugerowały się dnem szklanki. Bywało też tak, że studenci, którzy byli pewni swojego zdania (zazwyczaj też prawdziwego) od razu szukali sposobu do zaznaczenia linii równoległej do podstawy. Inni sięgali po butelkę i chcąc się upewnić przechylali ją.


Zadanie 2.. Przechylono szklankę, aby wylać wodę do miski. Zaznacz poziom wody w szklance – zacznij od kropki.

Dodam, że ilustracja została zaczerpnięta z artykułu: The Price of Expertise: Effects of Experience on the Water-Level Task Autorstwa: Heiko Hecht i Dennis R. Proffitt opublikowanego w: Psychological Science, Vol. 6, No. 2 (Mar., 1995), pp. 90-95

Rezultat:

 • 40 osób wskazało, że poziom wody będzie równoległy (0-5 stopni)
 • 68 osób, że poziom wody będzie większy, z czego:
  • 33 osób narysowało linię przekraczającą 18 stopni
  • 21 osób – 10-19 stopni
  • 11 osób – 20-45 stopni
  • 1 osoba – >45 stopni
 • 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi
 • 2 osoby podały inną błędną odpowiedź

Przykładowe błędne odpowiedzi:


Zadanie 3.. Na 1 ilustracji przedstawiono samochód wewnątrz którego u sufitu zawieszono sznurek z ciężarkiem. Narysuj jak będzie wyglądał ten sznurek gdy samochód (2) będzie zjeżdżał z górki.

Rezultat:

 • 47 osób wskazało, że sznurek będzie zwisał pionowo w dół (0-5 stopni)
 • 61 osoby uważały inaczej:
  • 25 osób uważało, że kąt będzie między 5-9 stopni
  • 15 osób – 10-19 stopni
  • 7 osoba – 20-45 stopni
  • 2 osoba – >45 stopni
  • 8 osoby – >90 stopni
 • 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi
 • 4 osoby podały inną błędną odpowiedź

Zaobserwowano, że studenci mówili, że wszystko to zależy w którym kierunku jedzie samochód – jeśli będzie jechał do góry to inaczej będzie układał się sznurek.


Podsumowanie. Przekonania dorosłych w więszkości odbiegają od prawidłowego obrazu rzeczywistości. Są to przejawy przetrwałych naiwnych wyobrażeń. Istnieją one mimo, że na codzień obserwujemy sytuacje przelewania wody (jej poziomu).