Powietrze na rysunkach dzieci

BADANIE
POWIETRZE NA RYSUNKACH DZIECI


Temat: EKSPERYMENT BERNOULIEGO W RYSUNKACH DZIECI i DOROSŁYCH


Cel. Badania miały na celu sprawdzenie jaka jest różnica w udziale dzieci i dorosłych podczas nieznanego im zjawiska – zjawiska Bernouliego. Badanie miało wykazać jak dzieci i dorośli reagują (stawiają hipotezy i wnioskują – wyciągają wnioski – zobrazowane w rysunkach) podczas obserwacji eksperymentu przedstawianego (pokaz) przez prowadzącego eksperymentu. Badanie przynosi ciekawy wniosek dla pojmowania sytuacji eksperymentowania z dziećmi. Jak się bowiem okazuje dzieci podobnie jak dorośli pojmują nieznany dotychczas zjawisko i w podobny sposób w wyniku dodatkowych eksperymentów (określanych przeze mnie jako eksperymenty pogłębiające) włączają nowe informacje w dotychczas poznane. Podobnieństwo dotyczy zarówno udzielanych odpowiedzi jak i przezentowanych rysunków (nie biorę pod uwagę w badaniu zdolności manualnych rysujących osób).


Dzieci. Badanie przeprowadzono podczas zajęć wśród dzieci 5-letnich w jednym z podwarszawskich przedszkoli. Celem badania było ustalenie jak dzieci przedstawiają powietrze w formie graficznej. W celu wprowadzenia dzieci w temat powietrza proprowadziłem zajęciach na temat różnych właściwości powietrza, na których dzieci obserwowały eksperymenty (po zajęciach dzieci samodzielnie przeprowadzały eksperymenty). W ich trakcie zademonstrowano kolejno:

Ostatni eksperyment (balon z suszarką) przeprowadzono zgodnie ze scenariuszem.

Na podstawie pierwszego eksperymentu dzieci dowiadują się, że powietrze unosi balon do góry, a wiec graficzne ujęcie zjawiska może wyglądać następująco:

zdjęcie
Po eksperymentach pogłębiających wiedza na temat zjawiska może się rozszerzyć o następujące elementy – przedstawione na rysunku.

zdjęcie
Po takim pokazie dzieci otrzymały polecenie narysowania niebieską kredką powietrza, wszędzie tam gdzie się według nich znajduje. „Różnymi kredkami możecie narysować balon i suszarkę, ale niebieską zostawcie do narysowania powietrza”.

Rysunki dzieci.

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie
Analiza rysunków

  • większość rysunków przedstawia „niebieskie” powietrze tylko między suszarką a balonem, tylko jeden rysunek przedstawia powietrze wszędzie (cała kartka została zamalowana na niebiesko – powitrze jest wszędzie)
  • większość rysunków przedstawia powietrze w postaci linii prostej, inne przedstawiają powietrze jako plamę czy wir,

Wypowiedzi dzieci. Zajęcia zostały zarejestrowane i poddane analizie wypowiedzi.

Pytanie: Do czego służy suszarka?
– do układania szuszenia
Prowadzący włącza suszarkę i kierują ją na twarze dzieci. Jakie powietrze tworzy suszarka?
– ciepłe
Prowadzący przedstawia warunki eksperymentu. Co się stanie jak włączę suszarkę?
– poleci w gorę
– poleci w górę i opadnie w dół
– może pęknąć
– może polecieć w dół
Po pokazie, że balon unosi się nad suszarką. Co się stało?
– balon lata
Co się stanie jak wyłączę suszarkę?
– upadnie
Teraz suszarka działała mocnie (drugi poziom mocy) teraz włączę na słabszy poziom (poziom pierwszy). Co się stanie?
– w dół poleci
– poleci w dół i pęknie
– może utrzymać się w górze
Po pokazie. Jeśli przejdę się kawałek to czy ten balon pójdzie ze mną?
– nie
Po pokazie. Co się będzie jeśli włożę rękę między balon a suszarkę?
– nie będzie latał, spadnie
Po pokazie. Dlaczego spadł?
– bo nie miał powietrza
– bo pan zasłonił górną część
– bo stracił powietrze i polecial w dół
– poleciał w dół bo pan miał nie równą rękę
Dodatkowy eksperyment, w którym pytam jak mam ułożyć rękę. Co się stanie jeśli włożę rękę z tej strony, nie będę go dotykał, tylko przyłożę?
– nigdzie nie poleci
A teraz jeśli rękę będę przykładał od góry (gest nad balonem) to czy coś się stanie?
– nie (chórem)
Po pokazie. Co się stało… Ale dlaczego?
– latał do góry i w dół
– chodził za ręką bo pan ją namagnesował.

Dorośli. Przeprowadziłem badania wśród 45 studentek studiów licencjackich na specjalności Wychowanie Przedszkolne, na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Procedura zajęć była identyczna jak podczas badań wśród dzieci. Podobnie jak wśród dzieci prosiłem studentów by narysowali rysunki przedstawiające ich wyobrażenie tego jak działa powietrze z suszarki na unoszący się balon. Rysunki miały być wykonane po pierwszej części eksperymentu (balon lewituje nad suszarką) oraz na koniec całego eksperymentu – po eksperymentach pogłębiających (unoszenie ręki nad balonem powoduje wznoszenie lub opadanie balonu). Przedstawię jak wyglądały przykładowe dwa rysunki jednej ze studentek.

zdjęcie
Wyniki badań były zaskakujące. Wskazały, że nie tylko odpowiedzi studentek były podobne do odpowiedzi dzieci, ale także ich rysunki. Rysunki z pierwszej fazy były bardzo podobne do siebie, wszystkie przedstawiały unoszenie się balona nad strumieniem suszarki, przy czym powietrze zanikało na wysokości balona. W opisie skoncentruję się na rysunkach z drugiej fazy. Rysunki były trojakie (niżej przedstawiam rysunki reprezentujące te wizje):

  1. Pierwsza przedstawiająca działające powietrze tylko między suszarką a balonem – rysunek nie zmienia się między pierwszą pierwszym pokazem eksperymentu, a po eksperymentach pogłębiających;
  2. Druga ujawniająca powietrze nad balonem, ale nie jest ono powiązane z powietrzem z suszarki, i przedstawione jest jakby ręka eksperymentatora wywoływała to powietrze.
  3. Ostatni typ rysunków przedstawia faktyczne zrozumienie zjawiska – powietrze z suszarki otacza balon i gdy jest przyciskane z góry przez rękę, powoduje obniżenie balonu.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie
Badanie to pokazało, nie tylko że sam pokaz nie wystarcza by dzieci i dorośli zrozumieli istotę zjawiska, ale także