Badanie: wiedza dzieci nt. urządzeń

BADANIE
ROWER, SAMOCHÓD, KOPARKA I PLAC BUDOWY w RYSUNKACH DZIECI


Temat badań: Stan informacji zawarty w rysunkach dzieci dzieci przedszkolnych (3-, 4-, 5-, 6-latki) na temat roweru, samochodu, koparki oraz placu budowy.


Cel badań: Przedstawienie wiedzy dzieci przedszkolnych na temat roweru, samochodu, koparki i placu budowy uwidocznionej na rysunkach.

Procedura badawcza: Studenci V roku kierunku Wychowanie Przedszkolne (2009 r.) udawali się do przedszkoli, w których poprosili dzieci o narysowanie rysunków na określone tematy: rower…, samochód…, koparkę… i plac budowy. W ten sposób dzieci bez wcześniejszego przygotowania poddane zostały ocenie znajomości konkretnych przedmiotów (i miejsca – placu budowy). Każdy rysunek był opisywany. Zebrano ok. 60 rysunków, poniżej przedstawione zostają tylko przykładowe.

Badania powiązane są z: badaniem graficznego schematu rysowania urządzeń w pracach dzieci w wieku 5 i 6 lat (nt. roweru, samochodu, koparki)..


Rysunki dziecięce:

ROWER

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
SAMOCHÓD

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
KOPARKA

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
PLAC BUDOWY

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie