Schemat rysowania urządzeń

BADANIA
SCHEMAT RYSOWANIA URZĄDZEŃ W PRACACH DZIECI


Temat badania Graficzny schemat rysowania urządzeń w pracach 32 dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat (nt. roweru, samochodu, koparki).


Cel badawcza: Badanie schematu dotyczy: roweru, samochodu i koparki. Obiekty te nie zostały wybrane w nieprzypadkowy sposób. Urządzenia te są bardzo podobne do siebie. Natomiast czynność rysowania wymaga od rysującego zaznaczenia różnicy między nimi. Prowadzi zatem do przemyślenia kształtu i uwydatnia graficznego schematu rysowania. Celem badawczym jest uwidocznienie niniejszego graficznego schematu rysowania urządzeń przez dzieci przedszkolne.

Procedura badawcza: Studenci V roku kierunku Wychowanie Przedszkolne (2009 r.) udawali się do przedszkoli, w których poprosili dzieci o narysowanie na jednej kartce papieru rysunków: rower…, samochód…, koparkę… . Poniżej można obejrzeć zestawione razem prace 32 dzieci. Obok każdego z nich widnieje informacja o wieku i płci dziecka. Wśród badanych jest 1 trzylatek, 14 pięciolatków oraz 17 sześciolatków.

Badania powiązane są z: badaniem stanem informacji zawarty w rysunkach dzieci dzieci przedszkolnych na temat roweru, samochodu, koparki oraz placu budowy.


Trzylatek

1. płeć – brak danych; 3 lata zdjęcie
Pięciolatki 

2. dziewczynka; 5 lat zdjęcie
3. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

4. chłopiec; 5lat zdjęcie

5. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

6. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

7. chłopiec; 5 lat zdjęcie

8. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

9. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

10. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

11. chłopiec; 5 lat zdjęcie

12. chłopiec; 5 lat zdjęcie

13. chłopiec; 5 lat zdjęcie

14. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

15. dziewczynka; 5 lat zdjęcie

Sześciolatki 

16. dziewczynka; 6 lat zdjęcie
17. dziewczynka; 6 lat zdjęcie

18. chłopiec; 6 lat zdjęcie

19. chłopiec; 6 lat zdjęcie

20. chłopiec; 6 lat zdjęcie

21. dziewczynka; 6 lat zdjęcie

22. chłopiec; 6 lat zdjęcie

23. chłopiec; 6 lat zdjęcie

24. dziewczynka; 6 lat zdjęcie

25. chłopiec; 6 lat zdjęcie

26. dziewczynka; 6 lat zdjęcie

27. dziewczynka; 6 lat zdjęcie

28. chłopiec; 6 lat zdjęcie

29. chłopiec; 6 lat zdjęcie

30. płeć – brak danychł 6 lat zdjęcie

31. dziewczynka; 6 lat zdjęcie

32. chłopiec; 6 lat zdjęcie