Badanie rurociągu

BADANIE
RUROCIĄG W RYSUNKACH DZIECI


Zajęcia wśród 5-latków były poprowadzone przez studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na zajęciach wykorzystano zdjęcia prezentujące system wydobywania wody w okolicy Warszawy – „pompę wodną” („Grubą Kaśkę” na Wiśle), zdjęcia rurociągów oraz oczyszczalni wodni.

Przebieg:

  • wprowadzenie – skąd się bierze woda w domu?
  • wycieczka do kranu – rury doprowadzające wodę do kranu
  • pompa wydobywająca wodę
  • rury przenoszące wodę
  • oczyszczalnia wody
  • rury
  • podsumowanie (eksperymenty dzieci oraz rysunki)

Poproszono dzieci aby narysowały na kartce dwa rysunki: (1) studnię oraz (2) oczyszczalnię. Poniżej zamieszczam ich prace.

„Dziecięce” studnie.

Jedno z 5-latków narysowało „Grubą Kaśkę” na Wiśle, prezentowaną wcześniej na zdjęciu.

„Dziecięce” oczyszczalnie.

Niektóre dzieci zaznaczyły na swoich rysunkach tylko połączone rurki oraz to co zaobserwowały kiedy osoba prowadząca zajęcia wlewała wodę do rur by pokazać jak muszą być one ułożone by woda mogła swobodnie się wylewać (po zajęciach dzieci mogły też samodzielnie to sprawdzić).

Układy połączeń rurek jako model wodociągów.


Badania nt. oczyszczalni i studni, z wykorzystaniem scenariusza: „skąd się bierze woda w kranie” wśród dzieci 5-letnich (woda w studni pochodzi z gruntu).


Więcej na temat wyników badań przeczytasz w książce Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III (Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018) na stronie 161-177. Zawarty na tej stronie opis bazuje na treści zapisanej w książce i rozszerza je. O książce możesz się dowiedzieć więcej pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/dzk

W tym miejscu zamieszczam także schemat doprowadzania wody do kranu. Obrazek można ściągnąć z linku wydawcy książki „Dziecko konstruktorem” lub bezpośrednio z tego linku. W pliku znajdują się gotowe do wydrukowania części poniższego obrazka.