Badanie – obwód zamknięty

BADANIE
OBWÓD ZAMKNIĘTY


Temat badań: Stan informacji zawarty w rysunkach dzieci siedmioletnich na temat schematu połączeń obwodu zamkniętego.


Dokładny opis badań został zamieszczony w książce: O tym jak zbudować zwierciadło kuliste przeczytasz w książce Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III (Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018) na stronie 108-117. Tu przedstawiam tylko ilustracje, które uzupełniają opis zawarty w książce.

Zawarte na tej stronie ilustracje bazują na treści zapisanej w książce i rozszerza je. O książce możesz się dowiedzieć więcej pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/dzk .


Badania były prowadzone w szkole podstawowej w Warszawie, w klasie pierwszej (7-latki). Po przeprowadzonych zajęciach z elektryczności (według scenariusza: obwód elektryczny) uczniowie otrzymali zadanie: narysuj jak zbudowałeś działający obwód zamknięty. Niżej przedstawiam rysunki dzieci, po najechaniu kursorem myszki na rysunek pojawi się płeć i dokładny wiek dziecka.


Rysunki dzieci: