Poznawanie betoniarki i wysięgnika

Podczas wycieczki, moja grupa przedszkolaków (5-latki) przechodziła w okolicy miejsca gdzie robotnicy wylewali beton na fundament budynku. Pracowały tam duże maszyny: betoniarka oraz maszyna z wysięgnikiem. Zatrzymaliśmy się, obserwowaliśmy pracę robotników, po czym opowiedziałem jak to się dzieje, że beton transportowany za pomocą długiej rury wylewany jest wprost na fundamenty. Cała obserwacja nie trwała dłużej niż 10 minut. Po powrocie z wycieczki (jej celem było zupełnie inne miejsce) poprosiłem by dzieci narysowały to jak zapamiętały pracującą betoniarkę oraz „maszynę w wysięgnikiem”. Podczas pracy dzieci miały możliwość przyglądania się zdjęciu maszyn (na ekranie monitora komputera).

Oto efekty ich pracy.

Analiza rysunków:

  • najczęściej powtarzające się element to nietypowy, rzadko spotykany, który od razu skupił uwagę dzieci – wysięgnik;
  • w większości zachowane są również kolory pojazdów;
  • podczas obserwacji zwrócono dzieciom uwagę jak beton przelewa się z betoniarki do wysięgnika – ten element został na większości rysunkach zaznaczony;
  • rysunki wskazują, że dzieci miały trudność w połączenia obu pojazdów ze sobą, prawdopodobnie dłuższa obserwacja (i koncentracja uwagi na tym elemencie) spowodowało by, że dzieci lepiej by ten element zapamiętały;

Podczas rozmowy na temat zdjęcia z tego zdarzenia omawialiśmy wygląd wysięgnika, dzieci posłużyły się różnymi pojęciami do jego określenia. To wzbudziło moje zainteresowanie. Nazewnictwo:

  • Betoniarka – nazewnictwo było właściwie,
  • Wysięgnik – „to co wylewa beton”, „tam gdzie leci beton”, koparka, rura, dźwig, „przesuwał beton do tamtego”,
  • Fundament budynku – labirynt.