Tunel

Pomoce:

  • koc
  • deski (używam resztek z tartaku więc deski mają różne rozmiary, średnio: 2-3 cm grubości, od 10-30 cm długości, 5-10 cm szerokości
  • zwierzątka lub samochodziki-zabawki

zdjęcie


Idea tuneli pojawiła się w momencie gdy człowiek zaczął postrzegać góry jako naturalne przeszkody. W miarę rozwoju narzędzi pojawiała się możliwość drążenia otworów wewnątrz skalnych ścian celem przebicia się na drugą stronę góry.

Wymyślenie sposobu na pokazanie dzieciom jak uciążliwa jest ta praca zajęła mi wiele czasu. Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony tu model zajęć (aktywności) jest tylko niewielkim „streszczeniem” tego procesu niemniej jednak wydaje się, że może on przybliżyć dzieciom choćby niektóre trudności. Jedną z istotnych różnic będzie np. to, że podczas drążenia tuneli wydobywano – wynoszono na powierzchnię materiał, w poniższym modelu tego nie będzie. Będzie natomiast pokazany proces ustawiania filarów utwierdzających strop.

Zaczniemy od położenia na podłodze złożonego koca (dla mniejszych dzieci, dla starszych koc nie musi być złożony). Następnie polecimy im wkładanie do pod koc kolejnych desek po to, aby można było unosić kolejne etapy koca – stropu.

zdjęcie
Zaczniemy od ustawienia wejścia – najpierw ustawiamy dwie kolumny, a następnie na nich ustawiamy belkę stopową. Od góry widać od razu jak unosi się koc – ile pracy już wykonaliśmy i ile jeszcze przed nami (tego nie widać w prawdziwej kopalni).

zdjęcie zdjęcie
Rozkładając kolejne filary trzeba pamiętać, że nie wolno tego robić zbyt szybko i rozstawiać deski w zbyt dużych odstępach od siebie ponieważ koc się zawali i nie będzie przejścia. Najpierw gónicy ustawiają pojedyncze filary podtrzymujące (np. deski o wymiarach 3×3 cm i długości 10 cm), a dopiero później ustawiają ostateczne filary.

zdjęcie zdjęcie
Gdy już cały tunel zostanie wykonany u góry widać jego rzut.

zdjęcie
Teraz dzieci mogą zacząć przewieźć zwierzęta (aby pokazać na czym polega jak działa tunel pod drogą dla zwierząt) – tak bawiła się moja córka – Łucja (w wieku 1;7 lat).

zdjęcie zdjęcie zdjęcie
Lub pokazać jak wygląda kładka dla zwierząt nad trasą (trasa biegnie tunelem)

zdjęcie
Starsi chłopcy mogą bawić się w przejazd samochodami pod górą (w tunelu).

Na koniec można zdjąć koc i pokazać dzieciom jak wygląda cała zbudowana konstrukcja (przypomina ona swoim wyglądem mosty).

zdjęcie zdjęcie