Szkolenia

KONTAKT: dzieciecafizyka@gmail.com

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli. Tematyka oscyluje wokół matematyki, przyrody i techniki (ogólnie nauki ścisłe w przedszkolu i klasach I-III). Obszar: cała Polska. Tematyka szkoleń:

 • Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach. Wprowadzanie dzieci w świat przyrody-woda i powietrze
 • Rozwijanie uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów z klas I-III
 • Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych i szkolnych

Prowadzę szkolenia dla rodziców. Prowadzę także warsztaty dla rodziców na powyższe tematy. Przykłady tematów:

 • Edukacja domowa – jak rozwijać uzdolnienia techniczne dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • Edukacja domowa – rodzicielskie wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez gry matematyczne

Prowadzę także zajęcia dziećmi. Propozycje zajęć ustalam indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb. Oto kilka propozycji (tematy zajęć są pogrupowane tematycznie):

 1. Gry matematyczne i gry rozwijające ogólną sprawność intelektualną
  1. wersja dla dzieci przedszkolnych
  2. wersja dla uczniów szkolnych
 2. Przedszkolak / uczeń konstruktorem
  1. Budujemy dom, samochód i…
  2. Budujemy kolej linową
  3. Budujemy wentylator
  4. Budujemy zamek
  5. Budujemy studnię
 3. Przedszkolak / uczeń elektrykiem
  1. Budujemy latarkę
  2. Budujemy dzwonek do drzwi
  3. Budujemy wentylator
  4. Budujemy tester przewodnictwa prądu
  5. Budujemy alarm dotykowy
  6. Budujemy światła na skrzyżowaniu
 4. Przedszkolak / uczeń hydraulikiem
  1. Skąd się wzięła woda w kranie
  2. Zasada naczyń połączonych
  3. Wieża ciśnień
  4. Fontanna
  5. Źródło – rzeka – jezioro – morze
  6. Wydobywamy skarby z dna morza

Ze względu na fakt, że nie prowadzę działalności gospodarczej swoje szkolenia realizuję współpracując z Akademią Edukacji.

Mój samochód jest zawsze pełen przedmiotów na szkolenia. 

Ponieważ zależy mi aby uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniach dlatego szkolenia często przybierają postać warsztatów. Z tego też względu po kraju poruszam się samochodem (patrz: zdjęcie).