Dziecko konstruktorem

Dziecko konstruktorem (okładka)

Dane bibliograficzne:

Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018.

Krótki opis:

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dzieci w świat techniki, obszarowi edukacji, który obecnie jest szczególnie ważny ze względu na duże zapotrzebowanie na osoby wykształcone technicznie. Książka zawiera opis autorskiej koncepcji wychowania technicznego dzieci na poziomie przedszkola i klas I-III. Obejmuje pedagogiczne i psychologiczne reguły postępowania w wprowadzaniu dzieci w świat urządzeń technicznych, opisy zajęć i aktywności dzieci, które pozwalają w skuteczny sposób rozwijać naturalne zainteresowania techniczne dzieci i rozwijać u nich uzdolnienia w tym kierunku.

Dzieci poznają urządzenia oparte na maszynach prostych i zelektryfikowanych. Uporządkowane aktywności pozwalają wyjaśnić sposób działania skomplikowanych współczesnych urządzeń (takich jak wentylator, odkurzacz, kosiarka, kolej linowa, taśmociąg przemysłowy oraz windę). Poprzez zbudowanie tych urządzeń przez dzieci i dorosłych dochodzą one do zrozumienia sposobu działania ponad 120 prostych do wykonania urządzeń. Wszystkie zaprezentowane modele wykonują pracę naśladując prawdziwe urządzenia a ich wykonanie wymaga od dzieci rozwiązania prostych problemów. W dodatku do wykonania opisanych urządzeń potrzebne są łatwo dostępne i tanie przedmioty.

Ponieważ zbudowane urządzenia mogą pełnić rolę zabawki, książkę tę polecam nie tylko nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielom świetlicy czy opiekunom wakacyjnym, ale przede wszystkim rodzicom, którzy każdego dnia mają więcej okazji do rozwijania myślenia technicznego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie i budowanie wiedzy technicznej dzieci.

Przejdź na stronę Wydawnictwa Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola.


Krótko o powstawaniu książki (fotoksiążka)

Pierwsze próby z moimi dziećmi – Marcinem i Łucją.

Rozkładamy na części pralkę

Budujemy dom zelektryfikowany

Sprawdzanie realności zrealizowania zajęć podczas zajęć w przedszkolu (zdjęcia pochodzą ze strony Słonecznego Przedszkola nr 5 w Żyrardowie).

Dzwon nurkowy

Camera obscura

Winda elektryczna

Przygotowanie książki – oprócz długich prac na tekstem książki, wykonanie zdjęć.

wykonywanie zdjęć

A dziś cieszę się książką. Wszystkim czytelnikom życzę wielu radości z realizowanych zajęć.